سامانه جستجو قوانین
قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده65- سردفتران عضو هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی از میان خود یك رئیس- یك نائب رئیس و یك خزانه دار و یك دبیر انتخاب خواهند كرد. تصمیمات هیات مدیره به اكثریت آراء معتبر می باشد رئیس هیات مدیره نماینده قانونی كانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و مكاتبات كانون با امضاء او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است. 


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده