سامانه جستجو قوانین
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 3)پذیرفته شده آزمون و سایر متقاضیان پروانه بعد از ثبت نام ، تکمیل پرونده و تصویب هیئت مدیره ، مدارک زیر را از کانون دریافت می کنند:
الف ) کارنامه
ب ) سه برگ معرفی نامه ( نسخه اول و دوم ، برای وکیل سرپرست و کارآموز و نسخه سوم مشتمل بر تایید وکیل سرپرست با قید تاریخ رؤیت و گواهی شروع دوره جهت ضبط در پرونده کارآموز درکانون(
ج ) دو نسخه معرفی نامه (نسخه اول به دادگستری کل استان محل کارآموزی جهت معرفی بهدادگاه ها و نسخه دوم برای کارآموز)
د )‌ شرح وظایف

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده