سامانه جستجو قوانین
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 10)انتقال محل کارآموزی منوط به رعایت ضوابط آیین نامه نقل و انتقالات است. در صورت پذیرش انتقال ، کارآموزی ، تحت نظر کانون متبوع و میزبان به ترتیب زیر انجام می شود:
الف ) امور تحت نظر کانون متبوع
۱)صدور و تمدید پروانه .
۲)موافقت ابتدایی با معرفی کارآموز به کانون میزبان.
۳)بررسی نهایی مدارک و عنداللزوم اعلام جواز شرکت در اختبار.
4) برگزاری اختبار ، اعلام نتیجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت و یا تمدید یا تجدید دوره.
5) هرگونه تصمیم گیری در خصوص کارآموز به استثنای مواردی که در بند (ب) خواهد آمد.
ب ) امور تحت نظر کانون میزبان
۱(موافقت با انتقال دوره به صورت مهمان و تعیین مدت آن.
۲(تعیین وکیل سرپرست و معرفی کارآموز به وی.
۳(صدور کارنامه.
۴(معرفی به دادگستری کل محل کارآموزی.
۵(تعیین نحوه حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه آموزشی.
۶(تعیین یکی از تکالیف مقرر در بند (6-11) ؛ دریافت ، بررسی ، تایید یا رد آن.
۷(اتخاذ تصمیم در مورد موضوع ماده (7) .
۸(بررسی ابتدایی مدارک و اعلام نتیجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل توسط کارآموز.
۹(تشخیص هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق کارآموز ، مخالفت قطعی با ادامه کارآموزی به صورت مهمان و معرفی کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصمیم گیری از جمله اعمال تبصره (3) ماده (6) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.
تبصره‌-پرونده اداری کارآموز در کانون متبوع نگهداری و بدل مفید آن به کانون میزبان ارسال می شود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده