سامانه جستجو قوانین
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 12 )کارآموز مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان دوره یا در مواعدی که کمیسیون مقرر می دارد، ختم دوره خود را اعلام ، و مدارک انجام تکالیف را به شرح زیر تسلیم کند:
الف ) کارنامه کارآموزی
ب ) گزارش ها
ج ) گواهی انجام تکلیف مقرر در بند (6-11)
د ) گواهی حضور در اداره معاضدت قضایی و آموزش رایانه.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده