سامانه جستجو قوانین
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 15)کمیسیون در بررسی تکالیف کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار ، درجات زیر را اعمال می کند.
الف ) متوسط     ب ) خوب    ج ) بسیار خوب    
برای درجات خوب و بسیار خوب به ترتیب نمرات (3) و(5) منظور می شود. این نمره با اعمال ضریب اختبار شفاهی به مجموع نمرات نهایی کارآموز (موضوع تبصره ماده 18 ) اضافه شده و سپس معدل کل تعیین می شود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده