سامانه جستجو قوانین
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 20)کارآموز معترض می تواند از تاریخ اعلام ، حداکثر ظرف ده روز اعتراض خود را فقط نسبت به اختبار کتبی با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام کند. اعتراض ظرف ده روز ، تحت نظر کمیسیون و توسط همه اساتید اختبار درس مورد اعتراض ، رسیدگی می شود و نظر ایشان قطعی است. تغییر نمره ، منوط به ارائه دلایل موجهه و تایید اکثریت اساتید همان درس و کمیسیون مربوط خواهد بود.
تبصره -کانون می تواند حسب مقتضیات خود صرفاً به ده نفر اول اختبار هر دوره ، اجازه تغییر محل اشتغال را بدهد. هر نوع تغییر در نمره به واسطه تجدید نظر ، تأثیری در استفاده از امتیاز مقرر در این تبصره نخواهد داشت.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده