سامانه جستجو قوانین
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 43 )شرح وظایف کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز توسط کمیته منتخب کمیسیون کارآموزی، تدوین و در جلسه مورخ 10/3/1394 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شده و از تاریخ 1/4/1394  لازم الاجراست. شمول این مصوبه نسبت به کارآموزانی که تا تاریخ تصویب ، پروانه دریافت کرده اند ، مشروط به این است که نافی حق مکتسب ایشان نباشد. تشخیص موارد منافی با حق مکتسب با کمیسیون است.


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده