سامانه جستجو قوانین
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 7 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي‌گردد.
‌تاريخ تصويب 1376.1.17
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.1.19


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده