سامانه جستجو قوانین
آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 32 
تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
-   رونوشت گواهي شده شناسنامه.
-   چهار قطعه عكس.
-   گواهينامه عدم سوء سابقه.
- در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه يا اداره دولتي و مملكتي و بلدي يا مراجع قضائي يا بنگاه­هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است گواهي‌نامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه.
-   گواهينامه عدم اعتياد به افيون و ساير مواد مخدره.
-   رونوشت مصدق هستند تقاضا از دانشنامه يا سابقه شغل قضائي و مقاماتي كه دارا بوده و مدت آن.
-   گواهينامه شوراي عالي فرهنگ راجع به ارزش دانشنامه كه از دانشگاه­هاي خارج صادر شده.
-   گواهينامه اداره كل بازنشستگي راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده