سامانه جستجو قوانین
آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 76
1- مجازات­هاي انتظامي عبارتست از:
2- اخطار كتبي.
3- توبيخ با درج در پرونده.
4- توبيخ يا درج در روزنامه رسمي و مجله كانون.
5- تنزل درجه.
6- ممنوعيت از سه ماه تا سه سال.
7- محروميت دائم از شغل وكالت.
تبصره - در موردي كه براي قبول وكالت يا انتقال يا گرفتن سند مجازات انتظامي تعيين شده وكالت و انتقال مال و سندي كه از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و ساير مراجع رسمي قابل ترتيب اثر نخواهد بود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده