سامانه جستجو قوانین
قانون آئین دادرسی مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۴۸۱ ـ در موارد زیر داوری از بین می رود : 
۱ ـ با تراضی كتبی طرفین دعوا . 
۲ ـ با فوت یا حجر یكی از طرفین دعوا . 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده