سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 2 ـ رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگذاران ‌قضائی یا اداری یا از غیر خدمتگذاران دولت انتخاب شود. اداره‌ تصفیه به قدر لزوم کارمند خواهد داشت‌.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده