سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 17 ـ اشیائی که متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث‌نسبت به آنها اظهار حقی می‌نمایند در صورت اموال قید شده‌ مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده