سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 45 ـ اگر در هیات بستانکاران شرایط مذکور در ماده 480 قانون ‌تجارت جمع باشد می‌توانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است ‌صرف‌نظر نمایند.
هر بستانکاری می‌تواند درخواست کند که آن دعوا به او واگذار شود.در این مورد حاصل فروش مالی که از این راه به دست می‌آیددر حدود طلبی که دارد به درخواست‌کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق‌به سایر بستانکاران خواهد بود.


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده