سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 50 ـ ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیهدر ظرف هشت ماه تصفیه گردد، هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان‌می‌تواند این مدت را تمدید نماید.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده