سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 52 ـ درآمد صندوق (الف‌) عبارت از وجوهی است که به عنوان ‌هزینه امور ورشکستگی دریافت می‌شود؛ این درآمد به موجب ‌آیین‌نامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده