سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۷ ـ اداره تصفیه باید برای هر ورشکستگی و یا ماموریتهایی که به ‌اداره تصفیه مراجعه شود صورتمجلس تنظیم نماید. برگ‌ صورتمجلس به محض اعلام ورشکستگی یا وصول ماموریتهای ‌مرجوعه به اداره شروع شده و به ترتیب تاریخ خلاصه عملیات ‌ورشکستگی و اموری که موثر در تصفیه بوده و دارای آثار حقوقی ‌است در آن درج شده و هرگاه حکم یا قراری صادر شده باشد فقط‌ قسمت مربوط به تصمیم دادگاه به طور خلاصه در آنجا نقل می‌شود شماره برگها و احکام و قرارهای مورد اقدام در ستون مربوطه به طور ترتیب قید می‌گردد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده