سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۲۸ ـ اشیایی را که اداره تصفیه به عنوان مستثنیات دین برای‌ ورشکسته باقی می‌گذارد باید با ذکر شماره‌های مندرجه در برگ‌ صورت دارایی در آخر صورت نوشته شده و موضوع نیز به او اعلام‌ گردد. هرگاه ورشکسته از حق خود صرف‌نظر کند این نکته در برگ‌صورت دارایی قید شده و به امضا او می‌رسد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده