سامانه جستجو قوانین
قانون ثبت احوال

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 45- هر گاه »هویت تابعیت« افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات »هویت« به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد ( اصلاحی 18/10/63 ).
تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می گردد رئیس اداره  ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت ( اصلاحی 18/10/63 )

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده