سامانه جستجو قوانین
دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده۱ـ به منظورانجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و ضروری مراجعان و گزارش ضابطان دادگستری در ساعات غیراداری و ایام تعطیل، در هر حوزه قضایی، واحد کشیک قضایی به ترتیب زیر تشکیل می­شود:

۱) حداقل یک واحد در دادسرای هر حوزه قضایی شهرستان و یک واحد در دادسرای نواحی کلان شهرها به پیشنهاد دادستان حوزه مربوط و تأیید رئیس کل دادگستری استان.
۲) حداقل یک واحد کشیک از دادگاه کیفری۲ در هر شهرستان و در صورت لزوم دادگاه کیفری یک، به پیشنهاد رئیس دادگستری شهرستان و تأیید رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود. همچنین، در صورت لزوم و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم در کلان شهرها واحد کشیک در مجتمع‌های قضایی تشکیل می‌شود.
تبصره ـ قاضی کشیک دادگاه کیفری ۲ علاوه بر رسیدگی به پرونده­های جزایی، مجاز به رسیدگی به پرونده­های فوریت‌های قضایی در امور حقوقی نظیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی،‌ مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد.
۳) یک واحد کشیک در دادگاه‌های عمومی بخش به پیشنهاد رئیس دادگاه و تأیید رئیس کل دادگستری استان.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده