سامانه جستجو قوانین
دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده۴ـ برنامه کشیک حوزه‌های قضایی مشتمل بر تعداد اعضا، تعیین زمان شروع و خاتمه و نحوه انجام کشیک، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با لحاظ نوع و تعداد پرونده، تعداد قضات و کارکنان شاغل، کثرت مراجعان و شرایط جغرافیایی و اجتماعی، به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد دادستان و یا رئیس حوزه قضایی و تأیید رئیس کل دادگستری استان صورت می­پذیرد. زمان کشیک همه روزه بعد از وقت اداری است. نحوه و زمان استقرار واحد کشیک حسب مورد به تشخیص رئیس کل دادگستری و دادستان مربوط خواهد بود.

تبصره۱ـ در مواردی که بنا به ضرورت، «کشیک شب» ایجاد می‌ شود، زمان آن حداکثر ۴ ساعت خواهد بود.
تبصره۲ـ‌ دادستانهای مراکز استانها به تشخیص رئیس قوه قضاییه، علاوه بر کشیک مذکور در تبصره ۱، می‌توانند همه روزه از ساعت ۲۴ تا ۵ بامداد یکی از معاونین یا یکی از قضات با تجربه دادسرا را به عنوان کشیک فوق‌العاده معرفی نمایند. حق‌الزحمه کشیک مذکور دو برابر روز محاسبه خواهد شد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده