سامانه جستجو قوانین
دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده۸ ـ در حوزه­های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد، رئیس حوزه قضایی یا دادستان مربوط مکلف است شخصاً یا با تعیین یکی از قضات، به عنوان «کشیک در دسترس» نسبت به انجام فوریت‌های قضایی به نحو مقتضی اقدام کند.


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده