سامانه جستجو قوانین
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده۱۲ـ انتقال اشخاص در حبس برای تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات

۱ ـ طرف درخواست‌شونده می­تواند به درخواست طرف درخواست‌کننده موقتاً شخص محبوس در قلمرو خود را جهت تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات به طرف درخواست‌کننده منتقل نماید، مشروط بر اینکه آن شخص نیز به این انتقال رضایت داده باشد و طرفها قبلاً به توافق کتبی در زمینه شرایط انتقال رسیده باشند.
۲ـ چنانچه در حبس نگه‌داشتن شخص منتقل‌شده طبق قوانین طرف درخواست‌شونده ضروری باشد، طرف درخواست‌کننده باید آن شخص را در حبس نگه دارد.
۳ـ طرف درخواست‌کننده باید شخص منتقل‌شده را فوری پس از اتمام تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات به طرف درخواست‌شونده منتقل نماید.
۴ـ از نظر این ماده، مدت زمانی که طی آن شخص منتقل‌شده در طرف درخواست‌کننده در حبس بوده، از مدت حبس وضع شده در طرف درخواست‌شونده کسر خواهد شد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده