سامانه جستجو قوانین
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده۱۴ـ تحقیق، جستجو، انسداد و توقیف

۱ـ طرف درخواست‌شونده تا حدودی که قانون ملی آن اجازه می­دهد، درخواست تحقیق، جستجو، انسداد و توقیف اشیاء مربوط به تأمین دلیل از جمله ابزار جرم را اجراء می­نماید.
۲ـ طرف درخواست‌شونده باید نتایج اجرای درخواست از جمله نتایج تحقیق یا جستجوی محل و شرایط انسداد یا توقیف اشیاء مزبور را به طرف درخواست‌کننده ارائه نماید.
۳ـ طرف درخواست‌شونده می­تواند اشیاء توقیف‌شده را به طرف درخواست‌کننده ارسال نماید. طرفها باید در خصوص قیود و شرایط ارسال توافق نمایند.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده