سامانه جستجو قوانین
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده۱۶ـ اموال و عواید ناشی از فعالیت­های مجرمانه

۱ـ طرف درخواست‌شونده، باید بنا به درخواست، برای اثبات وجود یا عدم وجود دارایی و عواید حاصل از فعالیت­های مجرمانه در قلمرو خود تلاش کند و طرف درخواست‌کننده را از نتیجه آن مطلع نماید. در زمان ارائه درخواست، طرف درخواست‌کننده باید دلایل مبنی بر احتـمال وجود دارایی و عواید فوق‌الذکر در قلمرو طرف درخواست‌شونده را به طرف اخیر اعلام نماید.
۲ـ چنانچه دارایی و عواید مشکوک حاصل از فعالیت­های مجرمانه طبق بند(۱) این ماده یافت شوند، طرف درخواست‌شونده باید بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده اقداماتی را برای شناسایی، انسداد، توقیف و مصادره دارایی و عواید مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ نماید.
۳ـ بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، طرف درخواست‌شونده باید براساس قیود و شرایط مورد توافق دارایی و عواید فعالیت­های مجرمانه یا عواید حاصل از فروش دارایی مزبور را به طرف درخواست‌کننده منتقل نماید.
۴ـ در اجرای این ماده، حقوق و منافع قانونی طرف درخواست‌شونده و هر شخص ثالث نسبت به دارایی و عواید مزبور باید رعایت شود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده