سامانه جستجو قوانین
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده۲۱ـ هزینه­ها

۱ـ طرف درخواست‌شونده هزینه­ اجرای درخواست را تقبل خواهد نمود، اما هزینه­های زیر بر عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود­:
الف) هزینه­های سفر اشخاص به طرف درخواست‌شونده و اقامت در آن و ترک آنجا به موجب بند (۴) ماده (۹) این معاهده؛
ب) فوق­العاده­ها یا هزینه­های سفر اشخاص به طرف درخواست‌کننده و اقامت در آن و ترک آنجا به موجب مواد (۱۱) یا (۱۲) این معاهده طبق استانداردها یا مقررات محلی که فوق­العاده­ها یا هزینه­های مزبور صورت گرفته است؛
پ) هزینه­های ارزیابی­های کارشناسی؛ و
ت) هزینه­های ترجمه
۲ـ در صورت درخواست، طرف درخواست‌کننده باید هزینه­­هایی را که تقبل نموده است، قبلاً پرداخت نماید.
۳ـ چنانچه مشخص شود اجرای درخواست مستلزم هزینه­های استثنائی است، طرفها برای تعیین قیود و شرایطی که بر اساس آن درخواست می‌تواند اجراء ­گردد، مشورت خواهند نمود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده