سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مجازات اسلامی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۸۶- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است: 

الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا نه میلیون (۹. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال
ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) از نه میلیون (۹. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا هجده میلیون (۱۸. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال
پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) از هجده میلیون (۱۸. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا سی و شش میلیون (۳۶. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال
ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) از سی و شش میلیون (۳۶. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا هفتاد و دو میلیون (۷۲. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده