سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 15 - گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل
دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و‌تعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان
شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت
شناسایی عکس‌دار‌صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط به آنها در حکم گزارش ضابطین
دادگستری خواهد بود.
‌

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده