سامانه جستجو قوانین
قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 15 - گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل
دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و‌تعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان
شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت
شناسایی عکس‌دار‌صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط به آنها در حکم گزارش ضابطین
دادگستری خواهد بود.
‌

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده