سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون پولی و بانکی کشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
‌ماده 16 - بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می‌باشد:

1 - مجمع عمومی.

2 - شورای پول و اعتبار.

3 - هیأت عامل.

4 - هیأت نظارت اندوخته اسکناس.

5 - هیأت نظار.


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده