سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون داوری تجاری بین المللی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
‌ماده 30- شکل و محتوای رای
1 - رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط‌بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
2 - کلیه دلایلی که رای برآنها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای براساس‌شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده (28) صادر شده باشد.
3 - رای باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (1) ماده (20) باشد.
4 - پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده