سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۵۸۹
هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - افراز - افراز ملكي كه قسمتي از آن مجهول المالك است


شماره : تاریخ : 30/11/1353

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

114               شماره 139هفته دادگستري صفحه 10

با توجه به ماده 589 قانون مدني كه در آن به شريك المال اين حق داده شده است كه هروقت بخواهد ميتواند تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه مانع قانوني در ميان باشد،آيا قبول درخواست افراز ملكي كه قسمتي از آن ازطرف اداره ثبت مجهول المالك اعلامشده از جانب دادگاه محمل قانوني دارد؟
اداره حقوقي بر حسب اظهارنظر كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني در تاريخ 7/11/1352 پاسخ سئوال بالا را بتاريخ 30/11/1353 چنين اعلام داشته است :
چنانچه قسمتي از ملك بنحو اشاعه به ثبت رسيده و قسمت ديگر آن مجهول المالك باشد، اشكالي نداردكه سهم مالكين مشاع ،مفروز گردد و آن قسمت ازملك كه مجهول المالك است بحال خودباقي ميماند.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

110