سامانه جستجو قوانین
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 22) موارد تمدیددوره و مدت آن که به دوره کارآموزی اضافه می شود به قرار زیر است:
الف- برای جبران کسری هر جلسه سخنرانی یا کارگاه آموزشی ، پانزده روز.
ب- برای جبران کسری هر دو جلسه دادگاه ، علاوه بر انجام تکلیف اصلی ، پانزده روز.
ج- برای جبران کسری یا نقص به نسبت هر دو گزارش ، در صورت عدم امکان رفع نقص و تهیه گزارش کامل در مهلت مقرر از سوی کمیسیون ، پانزده روز.
د- ایجاد وقفه در طی دوره ، از یک تا شش ماه متوالی یا تا نه ماه متناوب ، حداکثر دو برابر مدت وقفه به شرطی که از یک سال تجاوز نکند.
ه- برای جبران عدم حضور نزد وکیل سرپرست ، تمدید دوره معادل مدت غیبت.
و- در صورت تأخیر به مدت یک ماه در اعلام ختم دوره و تسلیم مدارک مشروط به قابل قبول بودن تکالیف ، تمدید دوره تا اولین اختبار بعدی و در صورت تأخیر بیش از یک ماه تا حداکثر سه ماه ، تمدید دوره ، به مدت سه ماه یا تا دومین اختبار بعدی ، هر کدام که طولانی تر باشد.
ز- عدم شرکت در یک اختبار ، تمدیددوره تا دومین اختبار بعدی.
ح- عدم انجام تکلیف بند (6-11) در مهلت مقرر و پس از اخطار از سوی کمیسیون و یا عدم پذیرش آن پس از اعطای مهلت جهت رفع نقص و تکمیل ، تمدیددوره تا اولین اختبار بعدی.
1-22 ) در صورت تکرار موارد فوق ، مدت تمدید دو برابر می شود.
2-22 ) در هر صورت حداکثر دوره تمدید ، یک سال خواهد بود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده