سامانه جستجو قوانین
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 23) تجدیددوره منحصراً برای دو دوره امکانپذیر است. جهات تجدید دوره و مدت آن به شرح زیر است:
الف- ایجاد وقفه در طی دوره به مدت هفت ماه متوالی یا ده ماه متناوب.
ب-عدم شرکت در نیمی از مجموع جلسات سخنرانی و کارگاه آموزشی.
د-تأخیر بیش از سه ماه در اعلام ختم دوره و تسلیم مدارک.
ه-عدم شرکت در دو اختبار.
و-مردود شدن در اختبار.
1-23 ) مدت تجدید دوره در مورد بند (الف) هیجده ماه و در سایر موارد دوازده ماه است.
2-23 ) مدت تجدید دوره کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می کنند نه ماه است.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده