سامانه جستجو قوانین
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 24)موارد انتفای کارآموزی به قرار زیر است:
الف- وقفه در انجام تکالیف به مدت بیش از نه ماه متوالی و یا بیش از پانزده ماه متناوب از تاریخ صدور پروانه یا تجدیددوره
ب- عدم شرکت در اختبار پایان دومین دوره تجدیدی یا در صورت شرکت ، مردودشدن در اختبار مذکور
ج-تجدیددوره بیش از دو بار
1-24 ) تمدید و تجدید دوره و انتفای کارآموزی در صورتی اعمال می شود که کارآموز عذر موجه نداشته باشد. در مورد انتفای کارآموزی ، کمیسیون معاذیر اعلامی را بررسی و پس از استماع توضیحات کارآموز ، نظر خود را به هیات مدیره اعلام می کند. هیات مدیره پس از بررسی موضوع ، اتخاذ تصمیم می نماید. در سایر موارد کمیسیون رأساً تصمیم می گیرد.
تبصره- تصمیمات کمیسیون در مورد تمدید بیش از سه ماه یا تجدید دوره ، ظرف ده روز قابل اعتراض در کمیته اول است. کمیته اول با حضور نماینده کمیسیون ، ظرف پانزده روز نظر قطعی خود را اعلام می نماید. اعتراض ، مانع اجرای تصمیم کمیسیون نیست.
2-24 ) در مورد انتفای کارآموزی ، کمیسیون تصمیم هیات مدیره را به کارآموز ابلاغ و مراتب را به وکیل سرپرست وی ، رییس کل دادگستری استان و اتحادیه اعلام می کند. در این صورت استفاده از پروانه و عنوان کارآموزی ممنوع و از مصادیق تظاهر به وکالت موضوع ماده (55) قانون وکالت است. مشمولین انتفای کارآموزی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ،کارنامه و پروانه کارآموزی خود را به دفتر کمیسیون تسلیم نمایند.
3-24 ) در صورت تجدید یا تمدید دوره کارآموزی به مدت یک سال یا بیشتر برای کارآموزان عادی یا اختبار مجدد برای کارآموزان بند (د) ماده (8) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، کانون حسب مورد هزینه آن را سالانه تعیین و از کارآموزان دریافت می نماید.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده