سامانه جستجو قوانین
اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 4 -‌کسانیه با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشا و اختلاص و کلاهبرداری
مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از‌طریق رشوه کسب
کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاص و کلاهبراری و رد آن حسب
مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی‌معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات
دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق کامل مفسد فی
الارض‌باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود .

‌

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده