سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 4 ـ هرگاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم‌نسبت به دارایی ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن‌ معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده