سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 22 ـ هرگاه ورشکسته اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشدمراتب آگهی و قید می‌شود که اگر بستانکاران بعضا یا کلادرخواست ‌اجرای اصول ورشکستگی را ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن‌را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده