سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 25 ـ آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد،نسخه‌ای از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده‌است فرستاده می‌شود.


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده