سامانه جستجو قوانین
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 59 ـ رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مامورین زیر پایه یا قراردادی یا دارای پایه‌) در صورتی که از مقررات این قانون تخلف‌کنند مطابق آیین‌نامه‌های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات ‌انتظامی واقع خواهند شد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده