سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱ ـ اداره تصفیه باید دارای دفاتر زیر باشد:
۱ ـ دفتر فهرست ورشکستگان‌.
۲ ـ دفتر فهرست ماموریتهای اداره تصفیه‌.
۳ ـ دفتر روزنامه‌.
۴ ـ دفتر صندوق .
۵ ـ دفتر کل‌.
۶ ـ دفتر ترازنامه آزمایش‌.
۷ ـ دفتر نماینده که خلاصه کلیه نامه‌های وارده و فرستاده در آن ثبت ‌میگردد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده