سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱۳ ـ اداره تصفیه باید بلافاصله با رعایت تاریخ کلیه وجوه دریافتی‌ و پرداختی به حساب ورشکسته را در دفتر صندوق در مقابل قبض‌ رسید ثبت نماید. در هر مورد باید تاریخ پرداخت و مشخصات ‌ورشکسته و نام و محل اقامت دهنده و گیرنده وجه با قید مبلغ و شماره دفتر روزنامه در آن نوشته شود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده