سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱۴ ـ در دفتر کل باید به نام هر ورشکسته حساب جداگانه باز شده ‌و تمام عملیاتی که در دفتر صندوق انجام می‌گیرد پس از ثبت دردفتر روزنامه به دفتر کل نقل گردد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده