سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۲۲ ـ رئیس و کارمندان اداره تصفیه نمی‌توانند:
۱ ـ دارایی خود را با دارایی اداره مخلوط نمایند.
۲ ـ در دفاتر مخصوص ورشکستگی امور دیگری را درج کنند.
۳ ـ وجوهی که مخصوص به یک ورشکسته است صرف امور ورشکسته دیگری ولو به طور موقت هم باشد بنمایند.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده