سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۳۵ ـ هرگاه اموال ورشکسته مورد مطالبه اشخاص ثالثی باشد اداره‌ تصفیه تصمیم مقتضی خواهد گرفت‌. فروش مال مورد ادعا مانع‌ تصمیم اداره نخواهد بود مگر آنکه حاصل فروش بین بستانکاران ‌تقسیم شده باشد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده