سامانه جستجو قوانین
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده۱ـ دامنه شمول معاهده

۱ـ طرفها طبق مفاد این معاهده، گسترده­ترین سطح معاضدت حقوقی دوجانبه در تحقیقات کیفری، پیگردها و رسیدگی­های قضائی در موضوعات کیفری را تمهید خواهند نمود.
۲ـ این معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) ابلاغ اوراق مربوط به رسیدگی­های کیفری از جمله احضاریه قانونی؛
ب) اخذ شهادت یا اظهارات اشخاص؛
پ) ارائه مدارک، سوابق و اقلام ادله؛
ت) تحصیل و ارائه ارزیابی­های کارشناسی؛
ث) تعیین مکان و شناسایی اشخاص؛
ج) انجام بازرسی یا معاینات؛
چ) احضار اشخاص برای اداء شهادت یا مساعدت در تحقیقات؛
ح) انتقال اشخاص بازداشت شده به منظور ادای شهادت یا مساعدت در تحقیقات؛
خ) انجام تحقیق، بررسی، توقیف و ضبط اشیاء از جمله ابزار جرم؛
د) معاضدت در شناسایی، مصادره ویا استرداد اموال و درآمد­های حاصل از ارتکاب فعالیت­های مجرمانه و ابزار جرم؛
ذ) اعلام نتایج رسیدگی­های کیفری و ارائه سوابق کیفری؛
ر) تبادل اطلاعات در زمینه قوانین؛ و
ز) هر شکل همکاری دیگر که با قوانین طرف درخواست‌شونده تعارض نداشته باشد.
۳ـ این معاهده صرفاً در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه بین طرفها اعمال خواهد شد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده