سامانه جستجو قوانین
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده۲ـ چگونگی برقراری ارتباط

۱ـ از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین‌شده از سوی طرفها در زمینه موضوعاتی که در دامنه شمول این معاهده قرار می­گیرد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
۲ـ مراجع مرکزی موضوع بند(۱) این ماده از سوی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و از سوی جمهوری خلق چین، وزارت دادگستری خواهد بود.
۳ـ چنانچه هر کدام از طرفها مرجع مرکزی تعیین‌شده خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تغییر مزبور مطلع خواهد نمود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده