سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


از وکیل بپرسید


با فشردن این دکمه قوانین و مقررات سایت را خوانده ام و می پذیرم
در صورتی که ثبت نام نکرده اید و برای اولین بار از سایت دیدن می نمایید با پر کردن فرم و شماره تماس هم زمان هم ثبت نام شده و عضو سایت می شوید و هم پرسش خود را مطرح می نمایید
در صورتی که قبلا ثبت نام کرده باشید بدون نیاز به ورود می توانید سوال خود را مطرح نمایید

قانون داوری تجاری بین المللی

مبحث :

‌ماده 32 - اصلاح ، تفسیر رای و رای تکمیلی
1 - "‌داور" می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راسا هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام‌کند.
‌مهلت تقاضای طرفین سی(30) روز از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. "‌داور" حداکثر ظرف‌سی(30) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (30) روز از تاریخ صدور رای، نسبت به اصلاح یا‌تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
2 - هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (30) روز از تاریخ دریافت رای، از "‌داور" تقاضا کند نسبت به‌ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. "‌ داور" چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت(60) روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. "‌داور" می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.
3 - مقررات ماده (30) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم‌الرعایه است.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده